Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 14.1.2013

1. Rekisterinpitäjä

Ratkojat Oy
PL 130
00811 Helsinki
Y-Tunnus: 2685586-7

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Lasse Elfving
lasse.elfving at ratkojat.fi

3. Rekisterin nimi

Ratkojat-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Ratkojat–verkkopalvelun kehittäminen sekä rekisteröityneiden käyttäjien palvelusuhteen ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi rekisterin pitämisen tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan suunnittelu ja hallinta.

Rekisteri sisältää Ratkojat–verkkopalvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja käyttäjistä:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
  • Tunnistustiedot: nimimerkki sekä salasana.
  • Muut käyttäjän mahdollisesti antamat vapaaehtoiset tiedot, kuten syntymävuosi, koulutustaso tai ammattiryhmä
  • Palvelun käyttöä koskevat tiedot, kuten:
    • Sanakirjaan lisätyt sanat
    • Tehdyt muokkaukset
    • Jätetyt sanatoiveet

6. Tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien rekisteröityessä palveluun ja käyttäjän toimiessa palvelussa. Tietolähteenä ovat palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä kysyttävät tiedot sekä palvelusuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yksittäisiä käyttäjätietoja ei luovuteta eikä siirretä mihinkään. Niiden rekisteröityneiden, jotka mahdollisesti ovat antaneet luvan suoramarkkinointiin, tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ratkojat Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla Ratkojat–palvelun rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä ja tiedot tarvittaessa salauksin.

Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa.